Restaurants Deal Cover Image

Algemene Voorwaarden Restaurants


Eten bestellen bij restaurantsdeal.nl doe je in een paar klikken. Wij bieden gemak, betrouwbaarheid en innovatie. Niet alleen voor consumenten, maar ook voor uw restaurant! In deze Algemene Voorwaarden omschrijft restaurantsdeal.nl kort en duidelijk de regels, rechten en plichten die bij het bestellen van producten van restaurantsdeal.nl komen kijken. Zodat je als ondernemer altijd weet waar je aan toe bent.

 

1 - Definities 

We gebruiken in deze Algemene Voorwaarden de volgende definities:

Je/jij - De eigenaar van een bij restaurantsdeal.nl aangesloten restaurant

We/wij - restaurantsdeal.nl in Nederland handelend onder de naam restaurantsdeal.nl

Overeenkomst - Een afgesproken bestelling van producten door de eigenaar van een bij restaurantsdeal.nl aangesloten restaurant op restaurantsdeal.nl

Herroepingsrecht - De mogelijkheid om binnen bepaalde tijd van de overeenkomst af te zien


2 - Identiteit 

Wij zijn restaurantsdeal.nl in Nederland 

Ons adres: Homerusstraat 78,

7323PZ .Apeldoorn.

 En voor jou als restauranteigenaar: restaurantsdeal.nl/menu-moonsky


Voor vragen zijn we 7 dagen per week bereikbaar op: +31655336286

van 16.00 tot 22.00 uur.

Mailen mag ook: info@resaurantsdeal.nl

Voor officiële zaken: KvK-No Apeldoorn: 1234567 en BTW NR: NL12345678B01


3 - Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden gelden op elk aanbod van restaurantsdeal.nl en op elke op afstand gemaakte overeenkomst tussen restaurantsdeal.nl en een bij restaurantsdeal aangesloten restaurant. De Algemene Voorwaarden staan op onze website. Bekijk ze even voor je een bestelling plaatst, zo weet je altijd wat je van ons kan verwachten. Ook wanneer wij aparte voorwaarden bieden bij een product gelden de Algemene Voorwaarden. Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken, kies dan degene die voor jou het meest gunstig is.


4 - Aanbod

 Elk aanbod bevat alle informatie die je nodig hebt om een goed beeld te vormen, zodat het voor jou en voor ons duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan een aanbod verbonden zijn. Uitzondering bevestigt de regel maar wordt altijd vermeld.


5 - Overeenkomst 

We beloven altijd zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Bij iedere bestelling ontvang je van ons een bevestiging per e-mail met daarin alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling. Ook kun je in onze webshop onder 'Mijn account' alle gegevens en de status van gemaakte orders bekijken. Ons uitgangspunt is dat we eerlijk en direct zaken doen. Binnen de wet hebben wij het recht om te informeren of je aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen. Mocht dit niet het geval zijn, dan hebben wij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden.


6 - Prijs 

In onze webshop wordt bij ieder product de prijs duidelijk vermeld. Acties en aanbiedingen worden duidelijk zichtbaar aangegeven. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Indien je voor je bestelling bezorgkosten moet betalen, geven we je dit duidelijk aan voordat je de bestelling bevestigt.


7 - Nakoming en extra garantie 

Je hebt recht op een goed en deugdelijk product. restaurants deal staat er voor in dat de producten voldoen aan de specificaties die er op de website bij vermeld staan. We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, zoals de materialen en de kleuren, zo goed mogelijk weer te geven.  


8 - Niet tevreden over het artikel? 

Neem contact op met onze klantenservice om de mogelijkheden te bespreken. restaurantsdeal.nl heeft het recht te beoordelen of je recht hebt op een nieuw product of dat je het aankoopbedrag, of een deel daarvan, terug krijgt. Heb je het product zodanig gebruikt dat het niet meer in ‘nieuwstaat’ is, dan verlies je het recht om het aankoopbedrag terug te krijgen.


9 - Uitsluiting herroepingsrecht 

De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd worden: ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.


10 - Levering en uitvoering 

restaurantsdeal.nl gaat zorgvuldig om met het in ontvangst nemen en het uitvoeren van bestellingen. 


11 - Betaling 

Betalingen van de factuur die je wekelijks van restaurantsdeal.nl ontvangt. Indien je van restaurantsdeal.nl op deze factuur omzet uit online betalingen ontvangt, worden de kosten van restaurantsdeal.nl hierop in mindering gebracht. Voor betalen op rekening gelden dezelfde voorwaarden als in onze Algemene Voorwaarden voor alle partner restaurants van Thuisbezorgd.nl.


12 - Klachtenregeling 

Toch niet tevreden met de geleverde producten of de afhandeling? Wij behandelen je klacht zo goed mogelijk. Neem contact met ons op en beschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is, dan kunnen we je zo snel mogelijk helpen. Wij helpen je direct of je hoort van ons hoeveel tijd wij nodig hebben. Uiterlijk binnen 14 dagen na het melden van de klacht krijg je van ons een oplossing aangeboden.


13 - Scheidbaarheid 

Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht.


14 -  Eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en logo’s op restaurantsdeal.nl berusten bij restaurantsdeal.nl. Ieder gebruik van website of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor uw eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van restaurants deal.


15 - Rechtskeuze 

Op de rechtsverhouding tussen jou en restaurantsdeal is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.